info@creing.com
(0590)30-693
(051)430-693
HR
BIH
RS

Splošni pogoji

Zasebno podjetje Creing, Planinšek in partnerji d.n.o. je bilo ustanovljeno 31. avgusta leta 2010, maja leta 2012 pa se je preoblikovalo v spletno agencijo Creing d.o.o. Podjetje je registrirano z matično številko 3792447000. Podjetje zagotavlja storitve na področju izdelave spletnih strani, grafičnega oblikovanja in spletnih  aplikacij, ter ostale programske opreme za gospodarske in privatne subjekte. Splošni pogoji določajo način in pogoje podjetja Creing d.o.o. pri izvedbi in zagotavljanju storitev naročnikom, ki se odločijo za sodelovanje s podjetjem Creing d.o.o.

Naročnik je ob vsakem nakupu, ali pogodbenem najemu storitev, ki jih izvaja podjetje Creing d.o.o., seznanjen s splošnimi pogoji, pri čemer s tem, ko postane naročnik, hkrati potrjuje, da je s splošnimi pogoji seznanjen in jih tudi sprejema, slednji pa postanejo del vsakokratne sklenjene posebne ali individualne pogodbe. Podjetje Creing d.o.o. si pridržuje pravico, da splošne pogoje spreminja, pri čemer je dolžno naročnika s spremembami seznaniti na običajen način poslovanja podjetja Creing d.o.o., vse spremembe pa stopijo v veljavo šele v 30. dneh po tem, ko je naročnik s spremembami seznanjen. V primeru, ko je naročnik sklenil pogodbo za storitev, lahko v 30-dnevnem roku uveljavitve novih splošnih pogojev zahteva prekinitev pogodbe po pravilih in postopku iz do tedaj veljavnih splošnih pogojev. Podjetje Creing d.o.o. bo splošne pogoje in vsakokratne spremembe objavljalo na svoji spletni strani www.creing.com.

Podjetje Creing d.o.o. zagotavlja, da bo zagotovilo nemoteno delovanje svojih storitev.

Naročnik poda neposredno naročilo za nakup paketa preko spletne strani, e-pošte, telefaksa, klasične pošte ali ustno preko zastopnika in na sedežu podjetja Creing d.o.o. V naročilu se jasno navede, kateri paket želi in v kateri vrednosti, ga potrdi s podpisom in žigom; kadar slednjega ne uporablja, to tudi ustrezno zavede.

Naročnik storitev bo izvedel enkratno ali večkratno (po dogovoru) plačilo na račun izvajalca ob naročilu in prav tako vsako naslednjo opredeljeno storitev po pogodbi, sklenjeni med naročnikom in izvajalcem. Kadar gre za nakup paketov, mora naročnik plačati na račun prvotni polovični (50 %) znesek paketa v €, kar predstavlja avansni del, ter končni del plačila  drugo polovico (50 %) pred prevzemom oz. aktivacijo spletnega produkta. Podlaga za izvajanje storitev je posebna pogodba, v kateri določita naročnik in izvajalec, podjetje Creing d.o.o., pogoje medsebojnega sodelovanja.

Nakup paketov, storitev in sklepanje pogodb poteka vsak delovnik med 8.00 in 16.00, na sedežu podjetja, ter 24/7 preko spletne strani http://www.creing.com.

Naročnik se pri storitvi v pogodbi načeloma odloči, kateri paket/storitev bo plačeval mesečno in katere v celoti. Možno je vplačati tudi večkrat poljubno, tako kot želi naročnik.

Shranjevanje podatkov spletne strani za naročnika, kupljenih pri podjetju Creing d.o.o.,  se nahaja na strežnikih podjetja Creing d.o.o. (splošne določbe si lahko ogledate na spletni strani www.crehost.si). Podjetje Creing d.o.o. jamči, da bo naročnik vedno, kadar bo želel izbrisati ali ukiniti svojo spletno stran, to lahko storil s pisnim zahtevkom. Rok izbrisa, ki si ga izvajalec določi v teh splošnih pogojih, je takoj, oziroma najkasneje v osmih (8) delovnih dneh.

Naročnikova pogodba ni časovno omejena za storitev in jo lahko naročnik v vsakem trenutku prekine. Naročnik pošlje pisni dopis za prekinitev pogodbe, pogodba pa neha veljati z dnem, ko so vse obveznosti naročnika do izvajalca poravnane. Če naročnik vsaj enkrat v tekočem mesecu ne poravna naročila, nastopi mirovanje. Po treh mesecih mirovanja podjetje Creing d.o.o. naročnika obvesti, da bo pogodba prekinjena, posledično pa bo s tem prekinjena tudi storitev. Po prejemu obvestila ima naročnik možnost, da bodisi prekine pogodbo ali pa da v skladu z določbami 5. člena splošnih pogojev poda novo naročilo. Če naročnik ni rezident ene od držav članic Evropske unije, lahko sklene pogodbo za obdobje 12 mesecev, pogodbeni stranki pa jo soglasno podaljšata.

Podjetje Creing d.o.o. zagotavlja naročnikom odkupno ceno po veljavnem ceniku, objavljenem na spletni strani www.creing.com/cenik.

Po prekinitvi pogodbe lahko naročnik prevzame podatke, shranjene na strežnikih pri podjetju Creing d.o.o. v takšni obliki, kot so bile objavljene. Naročnik se je za prevzem svoje, že kupljene in na strežniku spravljene, spletne strani dolžan oglasiti na sedežu podjetja Creing d.o.o., se identificirati z osebnim dokumentom, ki ga je navedel v pogodbi, ter hkrati predložiti pogodbo. Če naročnik v roku 24 ur ne plača predračuna, podjetje Creing d.o.o. šteje, da naročnik ne želi prevzeti svoje spletne strani. S tem dejanjem izvajalec podatke ustrezno uniči oziroma jih da v izbris.

Naročnik soglaša, da podjetje Creing d.o.o. obdeluje osebne podatke tudi za namen neposrednega trženja, tj. za obveščanje o ponudbi produktov Creing d.o.o., v skladu z določbami ZVOP-1, pri čemer je dolžno na podlagi pisne zahteve naročnika nemudoma trajno ali začasno prenehati uporabljati osebne podatke naročnika za namen neposrednega trženja. Podatki o naročniku, njegovih pooblaščencih in vrednostih nakupa so za podjetje Creing d.o.o. poslovna skrivnost in se obravnavajo kot podatki zaupne narave, razen, ko jih je podjetje Creing d.o.o. zavezano posredoval državnim organom v skladu z zakonskimi obveznostmi.

Glede vseh ostalih pravic in obveznosti naročnika in izvajalca v zvezi z nakupom spletnih strani, spletnih trgovin, spletnih aplikacij, mobilnih aplikacij, vzdrževalnimi pogodbami in spletnim gostovanjem sta stranki dolžni ravnati v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja pogodbena razmerja med subjekti na trgu.

Podjetje Creing d.o.o. bo vsa morebitna nesoglasja z naročniki reševalo po mirni poti v skupno zadovoljstvo, v primeru, če bo potrebno poiskati pravno pomoč, pa bo to opravljeno na pristojnem sodišču v skladu z Zakonom o pravdnem postopku RS. Ti splošni pogoji stopijo v veljavo dne 2. januarja 2014.

Creing d.o.o.
Parižlje 48a
3314 Braslovče

D I R E K T O R I C A
Mateja Planinšek

CREING D.O.O.

PARIŽLJE 48A
3314 BRASLOVČE
SLOVENIJA

KONTAKTI

telefon: +386 590 30 693
email: info@creing.com
skype: cre-ing
icloud: creing@icloud.com